Původně to byla katastrofa

Vybudovali jste to tu prakticky z ničeho. Vždyť ani ta obyčejná tráva tu původně nerostla. Byla to zpustlá plocha po staré rozbořené stavbě, ze které bylo nejdříve nezbytné odstranit suť a až poté bylo možné spřádat nějaké plány na osazení zelení. …