Kanalizační přípojka

Kanalizace a čističky odpadních vod. Pokud se v objektu nenachází , která není vyhotovená z jakéhokoliv důvodu, musíme přejít na jiné řešení a tím je například biologický septik nebo domovní čistírna.

Kanalizační přípojka musí být v dané vzdálenosti od objektu a od komunikace. Kanalizační přípojka se musí nejdříve dohodnout se správou sítě a teprve potom může být zhotovena. Přípojka má daný sklon, který se musí dodržovat. Kvůli bezpečnosti. Bezpečnost práce je v tomto směru na místě.

Kanalizační vložka

Kanalizační přípojka je připojené na kanalizační vložku. Kanalizační vložka se osazuje dobetonované nebo zděné stoky již při výstavbě veřejné kanalizace. Musíme dělat i zkoušky vnitřní kanalizace.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup